Micah 2:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2530 [e]wə-ḥā-mə-ḏūוְחָמְד֤וּAnd they covetVerb
7704 [e]śā-ḏō-wṯשָׂדוֹת֙fieldsNoun
1497 [e]wə-ḡā-zā-lū,וְגָזָ֔לוּand [them] and take by violenceVerb
1004 [e]ū-ḇāt-tîmוּבָתִּ֖יםand housesNoun
5375 [e]wə-nā-śā-’ū;וְנָשָׂ֑אוּ[them] and take awayVerb
6231 [e]wə-‘ā-šə-qūוְעָֽשְׁקוּ֙so they oppressVerb
1397 [e]ge-ḇerגֶּ֣בֶרa manNoun
1004 [e]ū-ḇê-ṯōw,וּבֵית֔וֹand his houseNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֖ישׁand even a manNoun
5159 [e]wə-na-ḥă-lā-ṯōw.וְנַחֲלָתֽוֹ׃and his heritageNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מיכה 2:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחָמְד֤וּ שָׂדֹות֙ וְגָזָ֔לוּ וּבָתִּ֖ים וְנָשָׂ֑אוּ וְעָֽשְׁקוּ֙ גֶּ֣בֶר וּבֵיתֹ֔ו וְאִ֖ישׁ וְנַחֲלָתֹֽו׃ פ

מיכה 2:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃ פ

Links
Micah 2:2Micah 2:2 Text AnalysisMicah 2:2 InterlinearMicah 2:2 MultilingualMicah 2:2 TSKMicah 2:2 Cross ReferencesMicah 2:2 Bible HubMicah 2:2 Biblia ParalelaMicah 2:2 Chinese BibleMicah 2:2 French BibleMicah 2:2 German Bible

Bible Hub
Micah 2:1
Top of Page
Top of Page