Micah 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]wə-śam-tîוְשַׂמְתִּ֤יAnd I will makeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6760 [e]haṣ-ṣō-lê-‘āhהַצֹּֽלֵעָה֙that haltedVerb
7611 [e]liš-’ê-rîṯ,לִשְׁאֵרִ֔יתa remnantNoun
1972 [e]wə-han-na-hă-lā-’āhוְהַנַּהֲלָאָ֖הand her that was cast far offVerb
1471 [e]lə-ḡō-wלְג֣וֹיa nationNoun
6099 [e]‘ā-ṣūm;עָצ֑וּםstrongAdj
4427 [e]ū-mā-laḵוּמָלַ֨ךְand shall reignVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶם֙over themPrep
2022 [e]bə-harבְּהַ֣רin MountNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןZionNoun
6258 [e]mê-‘at-tāhמֵעַתָּ֖הFrom nowAdv
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and from from now on even forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃everNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מיכה 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתִּ֤י אֶת־הַצֹּֽלֵעָה֙ לִשְׁאֵרִ֔ית וְהַנַּהֲלָאָ֖ה לְגֹ֣וי עָצ֑וּם וּמָלַ֨ךְ יְהוָ֤ה עֲלֵיהֶם֙ בְּהַ֣ר צִיֹּ֔ון מֵעַתָּ֖ה וְעַד־עֹולָֽם׃ פ

מיכה 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמתי את־הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד־עולם׃ פ

Links
Micah 4:7Micah 4:7 Text AnalysisMicah 4:7 InterlinearMicah 4:7 MultilingualMicah 4:7 TSKMicah 4:7 Cross ReferencesMicah 4:7 Bible HubMicah 4:7 Biblia ParalelaMicah 4:7 Chinese BibleMicah 4:7 French BibleMicah 4:7 German Bible

Bible Hub
Micah 4:6
Top of Page
Top of Page