Nehemiah 4:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הJudahNoun
3782 [e]kā-šalכָּשַׁל֙is decayedVerb
3581 [e]kō-aḥכֹּ֣חַThe strengthNoun
5449 [e]has-sab-bāl,הַסַּבָּ֔לof the bearers of burdensNoun
6083 [e]wə-he-‘ā-p̄ārוְהֶעָפָ֖רand rubbishNoun
7235 [e]har-bêh;הַרְבֵּ֑ה[there is] and muchVerb
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֙חְנוּ֙so that wePro
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3201 [e]nū-ḵal,נוּכַ֔לdo ableVerb
1129 [e]liḇ-nō-wṯלִבְנ֖וֹתTo rebuildVerb
2346 [e]ba-ḥō-w-māh.בַּחוֹמָֽה׃the wallNoun
Hebrew Texts
נחמיה 4:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָ֗ה כָּשַׁל֙ כֹּ֣חַ הַסַּבָּ֔ל וְהֶעָפָ֖ר הַרְבֵּ֑ה וַאֲנַ֙חְנוּ֙ לֹ֣א נוּכַ֔ל לִבְנֹ֖ות בַּחֹומָֽה׃

נחמיה 4:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהודה כשל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה׃

Links
Nehemiah 4:10Nehemiah 4:10 Text AnalysisNehemiah 4:10 InterlinearNehemiah 4:10 MultilingualNehemiah 4:10 TSKNehemiah 4:10 Cross ReferencesNehemiah 4:10 Bible HubNehemiah 4:10 Biblia ParalelaNehemiah 4:10 Chinese BibleNehemiah 4:10 French BibleNehemiah 4:10 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 4:9
Top of Page
Top of Page