Nehemiah 7:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־The childrenNoun
333 [e]’ā-ṭêrאָטֵ֥רof AterNoun
2396 [e]lə-ḥiz-qî-yāhלְחִזְקִיָּ֖הof HezekiahNoun
8673 [e]tiš-‘îmתִּשְׁעִ֥יםninetyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-nāh.וּשְׁמֹנָֽה׃and eightNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 7:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵֽי־אָטֵ֥ר לְחִזְקִיָּ֖ה תִּשְׁעִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃ ס

נחמיה 7:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני־אטר לחזקיה תשעים ושמנה׃ ס

Links
Nehemiah 7:21Nehemiah 7:21 Text AnalysisNehemiah 7:21 InterlinearNehemiah 7:21 MultilingualNehemiah 7:21 TSKNehemiah 7:21 Cross ReferencesNehemiah 7:21 Bible HubNehemiah 7:21 Biblia ParalelaNehemiah 7:21 Chinese BibleNehemiah 7:21 French BibleNehemiah 7:21 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 7:20
Top of Page
Top of Page