Nehemiah 8:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֨וּAnd wentVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֜םthe peopleNoun
398 [e]le-’ĕ-ḵōlלֶאֱכֹ֤לtheir way to eatVerb
8354 [e]wə-liš-tō-wṯוְלִשְׁתּוֹת֙and to drinkVerb
7971 [e]ū-lə-šal-laḥוּלְשַׁלַּ֣חand to sendVerb
4490 [e]mā-nō-wṯ,מָנ֔וֹתportionsNoun
6213 [e]wə-la-‘ă-śō-wṯוְלַעֲשׂ֖וֹתand to makeVerb
8057 [e]śim-ḥāhשִׂמְחָ֣הmirthNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh;גְדוֹלָ֑הgreatAdj
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
995 [e]hê-ḇî-nūהֵבִ֙ינוּ֙they had understoodVerb
1697 [e]bad-də-ḇā-rîm,בַּדְּבָרִ֔יםthe wordsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3045 [e]hō-w-ḏî-‘ūהוֹדִ֖יעוּwere declaredVerb
  lā-hem.לָהֶֽם׃toPrep
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 8:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֨וּ כָל־הָעָ֜ם לֶאֱכֹ֤ל וְלִשְׁתֹּות֙ וּלְשַׁלַּ֣ח מָנֹ֔ות וְלַעֲשֹׂ֖ות שִׂמְחָ֣ה גְדֹולָ֑ה כִּ֤י הֵבִ֙ינוּ֙ בַּדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הֹודִ֖יעוּ לָהֶֽם׃ ס

נחמיה 8:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו כל־העם לאכל ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם׃ ס

Links
Nehemiah 8:12Nehemiah 8:12 Text AnalysisNehemiah 8:12 InterlinearNehemiah 8:12 MultilingualNehemiah 8:12 TSKNehemiah 8:12 Cross ReferencesNehemiah 8:12 Bible HubNehemiah 8:12 Biblia ParalelaNehemiah 8:12 Chinese BibleNehemiah 8:12 French BibleNehemiah 8:12 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:11
Top of Page
Top of Page