Nehemiah 8:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַיַּֽעֲשׂ֣וּAnd madeVerb
3605 [e]ḵālכָֽל־allNoun
6951 [e]haq-qā-hālהַ֠קָּהָלthe congregationNoun
7725 [e]haš-šā-ḇîmהַשָּׁבִ֨יםof those who came againVerb
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
7628 [e]haš-šə-ḇîהַשְּׁבִ֥י ׀the captivityNoun
5521 [e]suk-kō-wṯסֻכּוֹת֮boothsNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֣וּand satVerb
5521 [e]ḇas-suk-kō-wṯבַסֻּכּוֹת֒under the boothsNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֡וּdo doneVerb
3117 [e]mî-mêמִימֵי֩from the daysNoun
3442 [e]yê-šū-a‘יֵשׁ֨וּעַof JeshuahNoun
1121 [e]bin-בִּן־The sonsNoun
5126 [e]nūnנ֥וּןof NunNoun
3651 [e]kênכֵּן֙soAdj
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםdayNoun
1931 [e]ha-hū;הַה֑וּאthatPro
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֥יAnd there wasVerb
8057 [e]śim-ḥāhשִׂמְחָ֖הgladnessNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-lāhגְּדוֹלָ֥הgreatAdj
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃veryAdj
Hebrew Texts
נחמיה 8:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּֽעֲשׂ֣וּ כָֽל־הַ֠קָּהָל הַשָּׁבִ֨ים מִן־הַשְּׁבִ֥י ׀ סֻכֹּות֮ וַיֵּשְׁב֣וּ בַסֻּכֹּות֒ כִּ֣י לֹֽא־עָשׂ֡וּ מִימֵי֩ יֵשׁ֨וּעַ בִּן־נ֥וּן כֵּן֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַה֑וּא וַתְּהִ֥י שִׂמְחָ֖ה גְּדֹולָ֥ה מְאֹֽד׃

נחמיה 8:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו כל־הקהל השבים מן־השבי ׀ סכות וישבו בסכות כי לא־עשו מימי ישוע בן־נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד׃

Links
Nehemiah 8:17Nehemiah 8:17 Text AnalysisNehemiah 8:17 InterlinearNehemiah 8:17 MultilingualNehemiah 8:17 TSKNehemiah 8:17 Cross ReferencesNehemiah 8:17 Bible HubNehemiah 8:17 Biblia ParalelaNehemiah 8:17 Chinese BibleNehemiah 8:17 French BibleNehemiah 8:17 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:16
Top of Page
Top of Page