Nehemiah 9:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4428 [e]mə-lā-ḵê-nūמְלָכֵ֤ינוּFor our kingsNoun
8269 [e]śā-rê-nūשָׂרֵ֙ינוּ֙our princesNoun
3548 [e]kō-hă-nê-nūכֹּהֲנֵ֣ינוּour priestsNoun
1 [e]wa-’ă-ḇō-ṯê-nū,וַאֲבֹתֵ֔ינוּand our fathersNoun
3808 [e]לֹ֥אnorAdv
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֖וּkeptVerb
8451 [e]tō-w-rā-ṯe-ḵā;תּוֹרָתֶ֑ךָyour lawNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אnorAdv
7181 [e]hiq-šî-ḇūהִקְשִׁ֙יבוּ֙listenedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4687 [e]miṣ-wō-ṯe-ḵā,מִצְוֹתֶ֔יךָYour commandsNoun
5715 [e]ū-lə-‘ê-ḏə-wō-ṯe-ḵā,וּלְעֵ֣דְוֹתֶ֔יךָand your testimoniesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
5749 [e]ha-‘î-ḏō-ṯāהַעִידֹ֖תָyou did testifyVerb
  bā-hem.בָּהֶֽם׃inPrep
Hebrew Texts
נחמיה 9:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־מְלָכֵ֤ינוּ שָׂרֵ֙ינוּ֙ כֹּהֲנֵ֣ינוּ וַאֲבֹתֵ֔ינוּ לֹ֥א עָשׂ֖וּ תֹּורָתֶ֑ךָ וְלֹ֤א הִקְשִׁ֙יבוּ֙ אֶל־מִצְוֹתֶ֔יךָ וּלְעֵ֣דְוֹתֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר הַעִידֹ֖תָ בָּהֶֽם׃

נחמיה 9:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־מלכינו שרינו כהנינו ואבתינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל־מצותיך ולעדותיך אשר העידת בהם׃

Links
Nehemiah 9:34Nehemiah 9:34 Text AnalysisNehemiah 9:34 InterlinearNehemiah 9:34 MultilingualNehemiah 9:34 TSKNehemiah 9:34 Cross ReferencesNehemiah 9:34 Bible HubNehemiah 9:34 Biblia ParalelaNehemiah 9:34 Chinese BibleNehemiah 9:34 French BibleNehemiah 9:34 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:33
Top of Page
Top of Page