Nehemiah 9:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and because of allNoun
2063 [e]zōṯזֹ֕אתthisPro
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֛חְנוּwePro
3772 [e]kō-rə-ṯîmכֹּרְתִ֥יםmakeVerb
548 [e]’ă-mā-nāhאֲמָנָ֖הa sureNoun
3789 [e]wə-ḵō-ṯə-ḇîm;וְכֹתְבִ֑ים[covenant] and writeVerb
5921 [e]wə-‘alוְעַל֙and sealPrep
2856 [e]he-ḥā-ṯūm,הֶֽחָת֔וּם.. .. .. [it]Verb
8269 [e]śā-rê-nūשָׂרֵ֥ינוּand our princesNoun
3881 [e]lə-wî-yê-nūלְוִיֵּ֖נוּLevitesAdj
3548 [e]kō-hă-nê-nū.כֹּהֲנֵֽינוּ׃priestsNoun
Hebrew Texts
נחמיה 9:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְכָל־זֹ֕את אֲנַ֛חְנוּ כֹּרְתִ֥ים אֲמָנָ֖ה וְכֹתְבִ֑ים וְעַל֙ הֶֽחָת֔וּם שָׂרֵ֥ינוּ לְוִיֵּ֖נוּ כֹּהֲנֵֽינוּ׃

נחמיה 9:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובכל־זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו׃

Links
Nehemiah 9:38Nehemiah 9:38 Text AnalysisNehemiah 9:38 InterlinearNehemiah 9:38 MultilingualNehemiah 9:38 TSKNehemiah 9:38 Cross ReferencesNehemiah 9:38 Bible HubNehemiah 9:38 Biblia ParalelaNehemiah 9:38 Chinese BibleNehemiah 9:38 French BibleNehemiah 9:38 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:37
Top of Page
Top of Page