Nehemiah 9:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּThen saidVerb
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֡םthe LevitesAdj
3442 [e]yê-šū-a‘יֵשׁ֣וּעַJeshuahNoun
6934 [e]wə-qaḏ-mî-’êlוְ֠קַדְמִיאֵלand KadmielNoun
1137 [e]bā-nîבָּנִ֨יBaniNoun
2813 [e]ḥă-šaḇ-nə-yāhחֲשַׁבְנְיָ֜הHashabniahNoun
8274 [e]šê-rê-ḇə-yāhשֵׁרֵֽבְיָ֤הSherebiahNoun
1941 [e]hō-w-ḏî-yāhהֽוֹדִיָּה֙HodijahNoun
7645 [e]šə-ḇan-yāhשְׁבַנְיָ֣הShebaniahNoun
6611 [e]p̄ə-ṯaḥ-yāh,פְתַֽחְיָ֔הPethahiahNoun
6965 [e]qū-mū,ק֗וּמוּStand upVerb
1288 [e]bā-ră-ḵūבָּרֲכוּ֙blessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹֽהֵיכֶ֔םyour GodNoun
4480 [e]min-מִן־foreverPrep
5769 [e]hā-‘ō-w-lāmהָעוֹלָ֖ם.. .. ..Noun
5704 [e]‘aḏ-עַד־andPrep
5769 [e]hā-‘ō-w-lām;הָעוֹלָ֑םeverNoun
1288 [e]wî-ḇā-rə-ḵūוִיבָֽרְכוּ֙blessedVerb
8034 [e]šêmשֵׁ֣םnameNoun
3519 [e]kə-ḇō-w-ḏe-ḵā,כְּבוֹדֶ֔ךָbe your majesticNoun
7311 [e]ū-mə-rō-w-mamוּמְרוֹמַ֥םand that is exaltedVerb
5921 [e]‘al-עַל־abovePrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1293 [e]bə-rā-ḵāhבְּרָכָ֖הblessingNoun
8416 [e]ū-ṯə-hil-lāh.וּתְהִלָּֽה׃and praiseNoun
Hebrew Texts
נחמיה 9:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ הַלְוִיִּ֡ם יֵשׁ֣וּעַ וְ֠קַדְמִיאֵל בָּנִ֨י חֲשַׁבְנְיָ֜ה שֵׁרֵֽבְיָ֤ה הֹֽודִיָּה֙ שְׁבַנְיָ֣ה פְתַֽחְיָ֔ה ק֗וּמוּ בָּרֲכוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם מִן־הָעֹולָ֖ם עַד־הָעֹולָ֑ם וִיבָֽרְכוּ֙ שֵׁ֣ם כְּבֹודֶ֔ךָ וּמְרֹומַ֥ם עַל־כָּל־בְּרָכָ֖ה וּתְהִלָּֽה׃

נחמיה 9:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את־יהוה אלהיכם מן־העולם עד־העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על־כל־ברכה ותהלה׃

Links
Nehemiah 9:5Nehemiah 9:5 Text AnalysisNehemiah 9:5 InterlinearNehemiah 9:5 MultilingualNehemiah 9:5 TSKNehemiah 9:5 Cross ReferencesNehemiah 9:5 Bible HubNehemiah 9:5 Biblia ParalelaNehemiah 9:5 Chinese BibleNehemiah 9:5 French BibleNehemiah 9:5 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:4
Top of Page
Top of Page