Numbers 1:51
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]ū-ḇin-sō-a‘וּבִנְסֹ֣עַwhen sets forwardVerb
4908 [e]ham-miš-kān,הַמִּשְׁכָּ֗ןthe tentNoun
3381 [e]yō-w-rî-ḏūיוֹרִ֤ידוּshall take downVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙itAcc
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םthe LevitesAdj
2583 [e]ū-ḇa-ḥă-nōṯוּבַחֲנֹת֙and when is to be pitchedVerb
4908 [e]ham-miš-kān,הַמִּשְׁכָּ֔ןthe tentNoun
6965 [e]yā-qî-mūיָקִ֥ימוּshall set upVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹitAcc
3881 [e]hal-wî-yim;הַלְוִיִּ֑םthe LevitesAdj
2114 [e]wə-haz-zārוְהַזָּ֥רand the strangerVerb
7126 [e]haq-qā-rêḇהַקָּרֵ֖בapproachingVerb
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃shall be put to deathVerb
Hebrew Texts
במדבר 1:51 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִנְסֹ֣עַ הַמִּשְׁכָּ֗ן יֹורִ֤ידוּ אֹתֹו֙ הַלְוִיִּ֔ם וּבַחֲנֹת֙ הַמִּשְׁכָּ֔ן יָקִ֥ימוּ אֹתֹ֖ו הַלְוִיִּ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃

במדבר 1:51 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃

Links
Numbers 1:51Numbers 1:51 Text AnalysisNumbers 1:51 InterlinearNumbers 1:51 MultilingualNumbers 1:51 TSKNumbers 1:51 Cross ReferencesNumbers 1:51 Bible HubNumbers 1:51 Biblia ParalelaNumbers 1:51 Chinese BibleNumbers 1:51 French BibleNumbers 1:51 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:50
Top of Page
Top of Page