Numbers 1:53
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֞םBut the LevitesAdj
2583 [e]ya-ḥă-nūיַחֲנ֤וּshall pitchVerb
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִיב֙aroundSubst
4908 [e]lə-miš-kanלְמִשְׁכַּ֣ןthe tentNoun
5715 [e]hā-‘ê-ḏuṯ,הָעֵדֻ֔תof testimonyNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־that notAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הthere beVerb
7110 [e]qe-ṣep̄,קֶ֔צֶףwrathNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַ֖תthe congregationNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
8104 [e]wə-šā-mə-rūוְשָׁמְרוּ֙and shall keepVerb
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םthe LevitesAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4931 [e]miš-me-reṯמִשְׁמֶ֖רֶתthe chargeNoun
4908 [e]miš-kanמִשְׁכַּ֥ןof the tentNoun
5715 [e]hā-‘ê-ḏūṯ.הָעֵדֽוּת׃of testimonyNoun
Hebrew Texts
במדבר 1:53 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַלְוִיִּ֞ם יַחֲנ֤וּ סָבִיב֙ לְמִשְׁכַּ֣ן הָעֵדֻ֔ת וְלֹֽא־יִהְיֶ֣ה קֶ֔צֶף עַל־עֲדַ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְשָׁמְרוּ֙ הַלְוִיִּ֔ם אֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת מִשְׁכַּ֥ן הָעֵדֽוּת׃

במדבר 1:53 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישראל ושמרו הלוים את־משמרת משכן העדות׃

Links
Numbers 1:53Numbers 1:53 Text AnalysisNumbers 1:53 InterlinearNumbers 1:53 MultilingualNumbers 1:53 TSKNumbers 1:53 Cross ReferencesNumbers 1:53 Bible HubNumbers 1:53 Biblia ParalelaNumbers 1:53 Chinese BibleNumbers 1:53 French BibleNumbers 1:53 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:52
Top of Page
Top of Page