Numbers 11:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֨םthe peopleNoun
559 [e]tō-marתֹּאמַ֜רsayVerb
6942 [e]hiṯ-qad-də-šūהִתְקַדְּשׁ֣וּsanctify yourselvesVerb
4279 [e]lə-mā-ḥārלְמָחָר֮for tomorrowNoun
398 [e]wa-’ă-ḵal-temוַאֲכַלְתֶּ֣םand you shall eatVerb
1320 [e]bā-śārבָּשָׂר֒meatNoun
3588 [e]כִּ֡יforConj
1058 [e]bə-ḵî-ṯemבְּכִיתֶם֩you have weptVerb
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֨יin the earsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
4310 [e]מִ֤יWhoPro
398 [e]ya-’ă-ḵi-lê-nūיַאֲכִלֵ֙נוּ֙shall give us to eatVerb
1320 [e]bā-śār,בָּשָׂ֔רmeatNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
2895 [e]ṭō-wḇט֥וֹב[it was] betterVerb
  lā-nūלָ֖נוּto usPrep
4714 [e]bə-miṣ-rā-yim;בְּמִצְרָ֑יִםin EgyptNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֨ןand will giveVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
  lā-ḵemלָכֶ֛םto youPrep
1320 [e]bā-śārבָּשָׂ֖רmeatNoun
398 [e]wa-’ă-ḵal-tem.וַאֲכַלְתֶּֽם׃and you shall eatVerb
Hebrew Texts
במדבר 11:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶל־הָעָ֨ם תֹּאמַ֜ר הִתְקַדְּשׁ֣וּ לְמָחָר֮ וַאֲכַלְתֶּ֣ם בָּשָׂר֒ כִּ֡י בְּכִיתֶם֩ בְּאָזְנֵ֨י יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר מִ֤י יַאֲכִלֵ֙נוּ֙ בָּשָׂ֔ר כִּי־טֹ֥וב לָ֖נוּ בְּמִצְרָ֑יִם וְנָתַ֨ן יְהוָ֥ה לָכֶ֛ם בָּשָׂ֖ר וַאֲכַלְתֶּֽם׃

במדבר 11:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואל־העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי־טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם׃

Links
Numbers 11:18Numbers 11:18 Text AnalysisNumbers 11:18 InterlinearNumbers 11:18 MultilingualNumbers 11:18 TSKNumbers 11:18 Cross ReferencesNumbers 11:18 Bible HubNumbers 11:18 Biblia ParalelaNumbers 11:18 Chinese BibleNumbers 11:18 French BibleNumbers 11:18 German Bible

Bible Hub
Numbers 11:17
Top of Page
Top of Page