Numbers 14:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יBecauseConj
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםBecause all those menNoun
7200 [e]hā-rō-’îmהָרֹאִ֤יםthat have seenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3519 [e]kə-ḇō-ḏîכְּבֹדִי֙my gloryNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
226 [e]’ō-ṯō-ṯay,אֹ֣תֹתַ֔יmy miraclesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֥יתִיI didVerb
4714 [e]ḇə-miṣ-ra-yimבְמִצְרַ֖יִםin EgyptNoun
4057 [e]ū-ḇam-miḏ-bār;וּבַמִּדְבָּ֑רand in the wildernessNoun
5254 [e]way-nas-sūוַיְנַסּ֣וּand have testedVerb
853 [e]’ō-ṯî,אֹתִ֗יmeAcc
2088 [e]zehזֶ֚הnow thesePro
6235 [e]‘e-śerעֶ֣שֶׂרtenNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîm,פְּעָמִ֔יםtimesNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֖וּdo listenedVerb
6963 [e]bə-qō-w-lî.בְּקוֹלִֽי׃to My voiceNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כָל־הָאֲנָשִׁ֗ים הָרֹאִ֤ים אֶת־כְּבֹדִי֙ וְאֶת־אֹ֣תֹתַ֔י אֲשֶׁר־עָשִׂ֥יתִי בְמִצְרַ֖יִם וּבַמִּדְבָּ֑ר וַיְנַסּ֣וּ אֹתִ֗י זֶ֚ה עֶ֣שֶׂר פְּעָמִ֔ים וְלֹ֥א שָׁמְע֖וּ בְּקֹולִֽי׃

במדבר 14:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כל־האנשים הראים את־כבדי ואת־אתתי אשר־עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃

Links
Numbers 14:22Numbers 14:22 Text AnalysisNumbers 14:22 InterlinearNumbers 14:22 MultilingualNumbers 14:22 TSKNumbers 14:22 Cross ReferencesNumbers 14:22 Bible HubNumbers 14:22 Biblia ParalelaNumbers 14:22 Chinese BibleNumbers 14:22 French BibleNumbers 14:22 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:21
Top of Page
Top of Page