Numbers 16:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
784 [e]wə-’êšוְאֵ֥שׁAnd a fireNoun
3318 [e]yā-ṣə-’āhיָצְאָ֖הthere came outVerb
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
398 [e]wat-tō-ḵal,וַתֹּ֗אכַלand consumedVerb
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
2572 [e]ha-ḥă-miš-šîmהַחֲמִשִּׁ֤יםfiftyNoun
3967 [e]ū-mā-ṯa-yimוּמָאתַ֙יִם֙and the two hundredNoun
376 [e]’îš,אִ֔ישׁmenNoun
7126 [e]maq-rî-ḇêמַקְרִיבֵ֖יthat offeredVerb
7004 [e]haq-qə-ṭō-reṯ.הַקְּטֹֽרֶת׃incenseNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 16:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֥שׁ יָצְאָ֖ה מֵאֵ֣ת יְהוָ֑ה וַתֹּ֗אכַל אֵ֣ת הַחֲמִשִּׁ֤ים וּמָאתַ֙יִם֙ אִ֔ישׁ מַקְרִיבֵ֖י הַקְּטֹֽרֶת׃ פ

במדבר 16:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת׃ פ

Links
Numbers 16:35Numbers 16:35 Text AnalysisNumbers 16:35 InterlinearNumbers 16:35 MultilingualNumbers 16:35 TSKNumbers 16:35 Cross ReferencesNumbers 16:35 Bible HubNumbers 16:35 Biblia ParalelaNumbers 16:35 Chinese BibleNumbers 16:35 French BibleNumbers 16:35 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:34
Top of Page
Top of Page