Numbers 18:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־And noAdv
5375 [e]ṯiś-’ūתִשְׂא֤וּyou shall bearVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙by reason ofPrep
2399 [e]ḥêṭ,חֵ֔טְאsinNoun
7311 [e]ba-hă-rî-mə-ḵemבַּהֲרִֽימְכֶ֥םof it when you have offeredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2459 [e]ḥel-bōwחֶלְבּ֖וֹfrom it the bestNoun
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּofPrep
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6918 [e]qā-ḏə-šêקָדְשֵׁ֧יholyAdj
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
2490 [e]ṯə-ḥal-lə-lūתְחַלְּל֖וּshall you polluteVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthat lestAdv
4191 [e]ṯā-mū-ṯū.תָמֽוּתוּ׃you dieVerb
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 18:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־תִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא בַּהֲרִֽימְכֶ֥ם אֶת־חֶלְבֹּ֖ו מִמֶּ֑נּוּ וְאֶת־קָדְשֵׁ֧י בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל לֹ֥א תְחַלְּל֖וּ וְלֹ֥א תָמֽוּתוּ׃ פ

במדבר 18:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־תשאו עליו חטא בהרימכם את־חלבו ממנו ואת־קדשי בני־ישראל לא תחללו ולא תמותו׃ פ

Links
Numbers 18:32Numbers 18:32 Text AnalysisNumbers 18:32 InterlinearNumbers 18:32 MultilingualNumbers 18:32 TSKNumbers 18:32 Cross ReferencesNumbers 18:32 Bible HubNumbers 18:32 Biblia ParalelaNumbers 18:32 Chinese BibleNumbers 18:32 French BibleNumbers 18:32 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:31
Top of Page
Top of Page