Numbers 18:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֣רAnd spokeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹן֒AaronNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִי֙and IPro
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּֽיalso have givenVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔to youPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4931 [e]miš-me-reṯמִשְׁמֶ֖רֶתthe chargeNoun
8641 [e]tə-rū-mō-ṯāy;תְּרוּמֹתָ֑יof my heave offeringsNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־of allNoun
6918 [e]qā-ḏə-šêקָדְשֵׁ֣יholyAdj
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִ֠שְׂרָאֵלof IsraelNoun
  lə-ḵāלְךָ֨toPrep
5414 [e]nə-ṯat-tîmנְתַתִּ֧יםyou have I given themVerb
4888 [e]lə-mā-šə-ḥāhלְמָשְׁחָ֛הby reason of the anointingNoun
1121 [e]ū-lə-ḇā-ne-ḵāוּלְבָנֶ֖יךָand to your sonsNoun
2706 [e]lə-ḥāq-לְחָק־by an ordinanceNoun
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃foreverNoun
Hebrew Texts
במדבר 18:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָה֮ אֶֽל־אַהֲרֹן֒ וַאֲנִי֙ הִנֵּ֣ה נָתַ֣תִּֽי לְךָ֔ אֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת תְּרוּמֹתָ֑י לְכָל־קָדְשֵׁ֣י בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל לְךָ֙ נְתַתִּ֧ים לְמָשְׁחָ֛ה וּלְבָנֶ֖יךָ לְחָק־עֹולָֽם׃

במדבר 18:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר יהוה אל־אהרן ואני הנה נתתי לך את־משמרת תרומתי לכל־קדשי בני־ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק־עולם׃

Links
Numbers 18:8Numbers 18:8 Text AnalysisNumbers 18:8 InterlinearNumbers 18:8 MultilingualNumbers 18:8 TSKNumbers 18:8 Cross ReferencesNumbers 18:8 Bible HubNumbers 18:8 Biblia ParalelaNumbers 18:8 Chinese BibleNumbers 18:8 French BibleNumbers 18:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:7
Top of Page
Top of Page