Numbers 2:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֛לֶּהThese [are]Pro
6485 [e]pə-qū-ḏêפְּקוּדֵ֥יthose who were numberedVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתby the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6485 [e]pə-qū-ḏêפְּקוּדֵ֤יthose who were numberedVerb
4264 [e]ham-ma-ḥă-nōṯהַֽמַּחֲנֹת֙of the campsNoun
6635 [e]lə-ṣiḇ-’ō-ṯām,לְצִבְאֹתָ֔םby their armies [were]Noun
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֥וֹתhundredNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֙לֶף֙thousandNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šeṯוּשְׁלֹ֣שֶׁתand threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm,אֲלָפִ֔יםthousandNoun
2568 [e]wa-ḥă-mêšוַחֲמֵ֥שׁand fiveNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîm.וַחֲמִשִּֽׁים׃and fiftyNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֛לֶּה פְּקוּדֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם כָּל־פְּקוּדֵ֤י הַֽמַּחֲנֹת֙ לְצִבְאֹתָ֔ם שֵׁשׁ־מֵאֹ֥ות אֶ֙לֶף֙ וּשְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֹ֖ות וַחֲמִשִּֽׁים׃

במדבר 2:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה פקודי בני־ישראל לבית אבתם כל־פקודי המחנת לצבאתם שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

Links
Numbers 2:32Numbers 2:32 Text AnalysisNumbers 2:32 InterlinearNumbers 2:32 MultilingualNumbers 2:32 TSKNumbers 2:32 Cross ReferencesNumbers 2:32 Bible HubNumbers 2:32 Biblia ParalelaNumbers 2:32 Chinese BibleNumbers 2:32 French BibleNumbers 2:32 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:31
Top of Page
Top of Page