Numbers 26:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֤י[Of] the sonsNoun
3485 [e]yiś-śā-š-ḵārיִשָּׂשכָר֙of IssacharNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-ṯām,לְמִשְׁפְּחֹתָ֔םaccording to their familiesNoun
8439 [e]tō-w-lā‘תּוֹלָ֕ע[of] TolaNoun
4940 [e]miš-pa-ḥaṯמִשְׁפַּ֖חַתthe familyNoun
8440 [e]hat-tō-w-lā-‘î;הַתּוֹלָעִ֑יof the TolaitesNoun
6312 [e]lə-p̄u-wāhלְפֻוָ֕הof PuvahNoun
4940 [e]miš-pa-ḥaṯמִשְׁפַּ֖חַתthe familyNoun
6324 [e]hap-pū-nî.הַפּוּנִֽי׃of the PunitesAdj
Hebrew Texts
במדבר 26:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֤י יִשָּׂשכָר֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם תֹּולָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַתֹּולָעִ֑י לְפֻוָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַפּוּנִֽי׃

במדבר 26:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃

Links
Numbers 26:23Numbers 26:23 Text AnalysisNumbers 26:23 InterlinearNumbers 26:23 MultilingualNumbers 26:23 TSKNumbers 26:23 Cross ReferencesNumbers 26:23 Bible HubNumbers 26:23 Biblia ParalelaNumbers 26:23 Chinese BibleNumbers 26:23 French BibleNumbers 26:23 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:22
Top of Page
Top of Page