Numbers 26:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]’êl-lehאֵ֥לֶּהThese [are]Pro
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the sonsNoun
1144 [e]ḇin-yā-minבִנְיָמִ֖ןof BenjaminNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-ṯām;לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םaccording to their familiesNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem,וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔םand they who were numberedVerb
2568 [e]ḥă-miš-šāhחֲמִשָּׁ֧הfiveNoun
705 [e]wə-’ar-bā-‘îmוְאַרְבָּעִ֛ים[were] and of them fortyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
  sס -  
Hebrew Texts
במדבר 26:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֥לֶּה בְנֵי־בִנְיָמִ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃ ס

במדבר 26:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה בני־בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃ ס

Links
Numbers 26:41Numbers 26:41 Text AnalysisNumbers 26:41 InterlinearNumbers 26:41 MultilingualNumbers 26:41 TSKNumbers 26:41 Cross ReferencesNumbers 26:41 Bible HubNumbers 26:41 Biblia ParalelaNumbers 26:41 Chinese BibleNumbers 26:41 French BibleNumbers 26:41 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:40
Top of Page
Top of Page