Numbers 32:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2945 [e]ṭap-pê-nūטַפֵּ֣נוּOur little onesNoun
802 [e]nā-šê-nū,נָשֵׁ֔ינוּour wivesNoun
4735 [e]miq-nê-nūמִקְנֵ֖נוּour flocksNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
929 [e]bə-hem-tê-nū;בְּהֶמְתֵּ֑נוּour livestockNoun
1961 [e]yih-yū-יִֽהְיוּ־shall beVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֥יin the citiesNoun
1568 [e]hag-gil-‘āḏ.הַגִּלְעָֽד׃of GileadNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
טַפֵּ֣נוּ נָשֵׁ֔ינוּ מִקְנֵ֖נוּ וְכָל־בְּהֶמְתֵּ֑נוּ יִֽהְיוּ־שָׁ֖ם בְּעָרֵ֥י הַגִּלְעָֽד׃

במדבר 32:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
טפנו נשינו מקננו וכל־בהמתנו יהיו־שם בערי הגלעד׃

Links
Numbers 32:26Numbers 32:26 Text AnalysisNumbers 32:26 InterlinearNumbers 32:26 MultilingualNumbers 32:26 TSKNumbers 32:26 Cross ReferencesNumbers 32:26 Bible HubNumbers 32:26 Biblia ParalelaNumbers 32:26 Chinese BibleNumbers 32:26 French BibleNumbers 32:26 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:25
Top of Page
Top of Page