Numbers 4:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְיוּ֙and wereVerb
6485 [e]pə-qu-ḏê-hem,פְּקֻ֣דֵיהֶ֔םthose who were numberedVerb
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-ṯāmלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םthroughout their familiesNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתby the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
505 [e]’al-pa-yimאַלְפַּ֕יִםtwo thousandNoun
8337 [e]wə-šêšוְשֵׁ֥שׁand sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîm.וּשְׁלֹשִֽׁים׃and thirtyNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְיוּ֙ פְּקֻ֣דֵיהֶ֔ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם אַלְפַּ֕יִם וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹ֖ות וּשְׁלֹשִֽׁים׃

במדבר 4:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים׃

Links
Numbers 4:40Numbers 4:40 Text AnalysisNumbers 4:40 InterlinearNumbers 4:40 MultilingualNumbers 4:40 TSKNumbers 4:40 Cross ReferencesNumbers 4:40 Bible HubNumbers 4:40 Biblia ParalelaNumbers 4:40 Chinese BibleNumbers 4:40 French BibleNumbers 4:40 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:39
Top of Page
Top of Page