Numbers 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]wə-‘alוְעַ֣ל ׀And onPrep
7979 [e]šul-ḥanשֻׁלְחַ֣ןthe tableNoun
6440 [e]hap-pā-nîm,הַפָּנִ֗יםof show breadNoun
6566 [e]yip̄-rə-śūיִפְרְשׂוּ֮they shall spreadVerb
899 [e]be-ḡeḏבֶּ֣גֶדa clothNoun
8504 [e]tə-ḵê-leṯתְּכֵלֶת֒of blueNoun
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנ֣וּand putVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָ֠לָיוthereonPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7086 [e]haq-qə-‘ā-rōṯהַקְּעָרֹ֤תthe dishesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3709 [e]hak-kap-pōṯהַכַּפֹּת֙the spoonsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4518 [e]ham-mə-naq-qî-yōṯ,הַמְּנַקִּיֹּ֔תthe bowlsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֖תandAcc
7184 [e]qə-śō-wṯקְשׂ֣וֹתcoversNoun
5262 [e]han-nā-seḵ;הַנָּ֑סֶךְto coverNoun
3899 [e]wə-le-ḥemוְלֶ֥חֶםand breadNoun
8548 [e]hat-tā-mîḏהַתָּמִ֖ידthe continualNoun
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֥יוthereonPrep
1961 [e]yih-yeh.יִהְיֶֽה׃shall beVerb
Hebrew Texts
במדבר 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַ֣ל ׀ שֻׁלְחַ֣ן הַפָּנִ֗ים יִפְרְשׂוּ֮ בֶּ֣גֶד תְּכֵלֶת֒ וְנָתְנ֣וּ עָ֠לָיו אֶת־הַקְּעָרֹ֤ת וְאֶת־הַכַּפֹּת֙ וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּ֔ת וְאֵ֖ת קְשֹׂ֣ות הַנָּ֑סֶךְ וְלֶ֥חֶם הַתָּמִ֖יד עָלָ֥יו יִהְיֶֽה׃

במדבר 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל ׀ שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את־הקערת ואת־הכפת ואת־המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה׃

Links
Numbers 4:7Numbers 4:7 Text AnalysisNumbers 4:7 InterlinearNumbers 4:7 MultilingualNumbers 4:7 TSKNumbers 4:7 Cross ReferencesNumbers 4:7 Bible HubNumbers 4:7 Biblia ParalelaNumbers 4:7 Chinese BibleNumbers 4:7 French BibleNumbers 4:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:6
Top of Page
Top of Page