Numbers 7:85
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֣יםthirtyNoun
3967 [e]ū-mê-’āh,וּמֵאָ֗ה[and] a hundredNoun
7086 [e]haq-qə-‘ā-rāhהַקְּעָרָ֤הplatterNoun
259 [e]hā-’a-ḥaṯהָֽאַחַת֙EachAdj
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
7657 [e]wə-šiḇ-‘îmוְשִׁבְעִ֖יםand seventyNoun
4219 [e]ham-miz-rāqהַמִּזְרָ֣קbowlNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏ;הָאֶחָ֑דeachAdj
3605 [e]kōlכֹּ֚לallNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֣סֶףthe silverNoun
3627 [e]hak-kê-lîm,הַכֵּלִ֔יםvesselsNoun
505 [e]’al-pa-yimאַלְפַּ֥יִם[weighed] two thousandNoun
702 [e]wə-’ar-ba‘-וְאַרְבַּע־and fourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundred [shekels]Noun
8255 [e]bə-še-qelבְּשֶׁ֥קֶלafter the shekelNoun
6944 [e]haq-qō-ḏeš.הַקֹּֽדֶשׁ׃of the sanctuaryNoun
Hebrew Texts
במדבר 7:85 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁלֹשִׁ֣ים וּמֵאָ֗ה הַקְּעָרָ֤ה הָֽאַחַת֙ כֶּ֔סֶף וְשִׁבְעִ֖ים הַמִּזְרָ֣ק הָאֶחָ֑ד כֹּ֚ל כֶּ֣סֶף הַכֵּלִ֔ים אַלְפַּ֥יִם וְאַרְבַּע־מֵאֹ֖ות בְּשֶׁ֥קֶל הַקֹּֽדֶשׁ׃

במדבר 7:85 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע־מאות בשקל הקדש׃

Links
Numbers 7:85Numbers 7:85 Text AnalysisNumbers 7:85 InterlinearNumbers 7:85 MultilingualNumbers 7:85 TSKNumbers 7:85 Cross ReferencesNumbers 7:85 Bible HubNumbers 7:85 Biblia ParalelaNumbers 7:85 Chinese BibleNumbers 7:85 French BibleNumbers 7:85 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:84
Top of Page
Top of Page