Proverbs 11:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4513 [e]mō-nê-a‘מֹ֣נֵֽעַhe who withholdsVerb
1250 [e]bārבָּ֭רgrainNoun
5344 [e]yiq-qə-ḇu-hūיִקְּבֻ֣הוּshall curseVerb
3816 [e]lə-’ō-wm;לְא֑וֹםthe peopleNoun
1293 [e]ū-ḇə-rā-ḵāh,וּ֝בְרָכָ֗הbut blessingNoun
7218 [e]lə-rōšלְרֹ֣אשׁ[shall be] on the headNoun
7666 [e]maš-bîr.מַשְׁבִּֽיר׃of him who sellsVerb
Hebrew Texts
משלי 11:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֹ֣נֵֽעַ בָּ֭ר יִקְּבֻ֣הוּ לְאֹ֑ום וּ֝בְרָכָ֗ה לְרֹ֣אשׁ מַשְׁבִּֽיר׃

משלי 11:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

Links
Proverbs 11:26Proverbs 11:26 Text AnalysisProverbs 11:26 InterlinearProverbs 11:26 MultilingualProverbs 11:26 TSKProverbs 11:26 Cross ReferencesProverbs 11:26 Bible HubProverbs 11:26 Biblia ParalelaProverbs 11:26 Chinese BibleProverbs 11:26 French BibleProverbs 11:26 German Bible

Bible Hub
Proverbs 11:25
Top of Page
Top of Page