Proverbs 3:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־WhenConj
7901 [e]tiš-kaḇתִּשְׁכַּ֥בyou lie downVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6342 [e]ṯip̄-ḥāḏ;תִפְחָ֑דdo be afraidVerb
7901 [e]wə-šā-ḵaḇ-tā,וְ֝שָׁכַבְתָּ֗you shall lie downVerb
6149 [e]wə-‘ā-rə-ḇāhוְֽעָרְבָ֥הand shall be sweetVerb
8142 [e]šə-nā-ṯe-ḵā.שְׁנָתֶֽךָ׃your sleepNoun
Hebrew Texts
משלי 3:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־תִּשְׁכַּ֥ב לֹֽא־תִפְחָ֑ד וְ֝שָׁכַבְתָּ֗ וְֽעָרְבָ֥ה שְׁנָתֶֽךָ׃

משלי 3:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־תשכב לא־תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

Links
Proverbs 3:24Proverbs 3:24 Text AnalysisProverbs 3:24 InterlinearProverbs 3:24 MultilingualProverbs 3:24 TSKProverbs 3:24 Cross ReferencesProverbs 3:24 Bible HubProverbs 3:24 Biblia ParalelaProverbs 3:24 Chinese BibleProverbs 3:24 French BibleProverbs 3:24 German Bible

Bible Hub
Proverbs 3:23
Top of Page
Top of Page