Proverbs 3:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַל־notAdv
559 [e]tō-marתֹּ֘אמַ֤רdo SayVerb
  [lə-rê-‘e-ḵā[לְרֵעֶיךָ -  
  ḵ]כ] -  
7453 [e](lə-rê-‘ă-ḵā(לְרֵֽעֲךָ֨to your neighborNoun
  q)ק) -  
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְGoVerb
7725 [e]wā-šūḇוָ֭שׁוּבand come againVerb
4279 [e]ū-mā-ḥārוּמָחָ֥רand tomorrowNoun
5414 [e]’et-tên,אֶתֵּ֗ןI will giveVerb
3426 [e]wə-yêšוְיֵ֣שׁwhen you haveSubst
854 [e]’it-tāḵ.אִתָּֽךְ׃it byPrep
Hebrew Texts
משלי 3:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־תֹּ֘אמַ֤ר [לְרֵעֶיךָ כ] (לְרֵֽעֲךָ֨ ׀ ק) לֵ֣ךְ וָ֭שׁוּב וּמָחָ֥ר אֶתֵּ֗ן וְיֵ֣שׁ אִתָּֽךְ׃

משלי 3:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תאמר [לרעיך כ] (לרעך ׀ ק) לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

Links
Proverbs 3:28Proverbs 3:28 Text AnalysisProverbs 3:28 InterlinearProverbs 3:28 MultilingualProverbs 3:28 TSKProverbs 3:28 Cross ReferencesProverbs 3:28 Bible HubProverbs 3:28 Biblia ParalelaProverbs 3:28 Chinese BibleProverbs 3:28 French BibleProverbs 3:28 German Bible

Bible Hub
Proverbs 3:27
Top of Page
Top of Page