Psalm 28:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3467 [e]hō-wō-šî-‘āhהוֹשִׁ֤יעָה ׀SaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-me-ḵā,עַמֶּ֗ךָYour peopleNoun
1288 [e]ū-ḇā-rêḵוּבָרֵ֥ךְand blessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯe-ḵā;נַחֲלָתֶ֑ךָYour inheritanceNoun
7462 [e]ū-rə-‘êmוּֽרְעֵ֥םand feedVerb
5375 [e]wə-naś-śə-’êm,וְ֝נַשְּׂאֵ֗םand lift them upVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־foreverPrep
5769 [e]hā-‘ō-w-lām.הָעוֹלָֽם׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
תהילים 28:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹושִׁ֤יעָה ׀ אֶת־עַמֶּ֗ךָ וּבָרֵ֥ךְ אֶת־נַחֲלָתֶ֑ךָ וּֽרְעֵ֥ם וְ֝נַשְּׂאֵ֗ם עַד־הָעֹולָֽם׃

תהילים 28:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הושיעה ׀ את־עמך וברך את־נחלתך ורעם ונשאם עד־העולם׃

Links
Psalm 28:9Psalm 28:9 Text AnalysisPsalm 28:9 InterlinearPsalm 28:9 MultilingualPsalm 28:9 TSKPsalm 28:9 Cross ReferencesPsalm 28:9 Bible HubPsalm 28:9 Biblia ParalelaPsalm 28:9 Chinese BiblePsalm 28:9 French BiblePsalm 28:9 German Bible

Bible Hub
Psalm 28:8
Top of Page
Top of Page