Ruth 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]way-yō-ḵalוַיֹּ֨אכַלwhen had eatenVerb
1162 [e]bō-‘azבֹּ֤עַזBoazNoun
8354 [e]way-yê-šətוַיֵּשְׁתְּ֙and drunkVerb
3190 [e]way-yî-ṭaḇוַיִּיטַ֣בand was merryVerb
3820 [e]lib-bōw,לִבּ֔וֹhis heartNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֕אand he wentVerb
7901 [e]liš-kaḇלִשְׁכַּ֖בto lieVerb
7097 [e]biq-ṣêhבִּקְצֵ֣הat the endNoun
6194 [e]hā-‘ă-rê-māh;הָעֲרֵמָ֑הof the heap of grainNoun
935 [e]wat-tā-ḇōוַתָּבֹ֣אand she cameVerb
3909 [e]ḇal-lāṭ,בַלָּ֔טsoftlyNoun
1540 [e]wat-tə-ḡalוַתְּגַ֥לand uncoveredVerb
4772 [e]mar-gə-lō-ṯāwמַרְגְּלֹתָ֖יוhis feetNoun
7901 [e]wat-tiš-kāḇ.וַתִּשְׁכָּֽב׃and laid her downVerb
Hebrew Texts
רות 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אכַל בֹּ֤עַז וַיֵּשְׁתְּ֙ וַיִּיטַ֣ב לִבֹּ֔ו וַיָּבֹ֕א לִשְׁכַּ֖ב בִּקְצֵ֣ה הָעֲרֵמָ֑ה וַתָּבֹ֣א בַלָּ֔ט וַתְּגַ֥ל מַרְגְּלֹתָ֖יו וַתִּשְׁכָּֽב׃

רות 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאכל בעז וישת וייטב לבו ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט ותגל מרגלתיו ותשכב׃

Links
Ruth 3:7Ruth 3:7 Text AnalysisRuth 3:7 InterlinearRuth 3:7 MultilingualRuth 3:7 TSKRuth 3:7 Cross ReferencesRuth 3:7 Bible HubRuth 3:7 Biblia ParalelaRuth 3:7 Chinese BibleRuth 3:7 French BibleRuth 3:7 German Bible

Bible Hub
Ruth 3:6
Top of Page
Top of Page