Zechariah 10:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָבַ֨רAnd he shall passVerb
3220 [e]bay-yāmבַּיָּ֜םthrough the seaNoun
6869 [e]ṣā-rāh,צָרָ֗הwith afflictionNoun
5221 [e]wə-hik-kāhוְהִכָּ֤הand shall strikeVerb
3220 [e]ḇay-yāmבַיָּם֙in the seaNoun
1530 [e]gal-lîm,גַּלִּ֔יםthe wavesNoun
3001 [e]wə-hō-ḇî-šūוְהֹבִ֕ישׁוּand shall dry upVerb
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
4688 [e]mə-ṣū-lō-wṯמְצוּל֣וֹתthe deepsNoun
2975 [e]yə-’ōr;יְאֹ֑רof the riverNoun
3381 [e]wə-hū-raḏוְהוּרַד֙and shall be brought downVerb
1347 [e]gə-’ō-wnגְּא֣וֹןthe prideNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֔וּרof AssyriaNoun
7626 [e]wə-šê-ḇeṭוְשֵׁ֥בֶטand the scepterNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֖יִםof EgyptNoun
5493 [e]yā-sūr.יָסֽוּר׃shall depart awayVerb
Hebrew Texts
זכריה 10:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבַ֨ר בַּיָּ֜ם צָרָ֗ה וְהִכָּ֤ה בַיָּם֙ גַּלִּ֔ים וְהֹבִ֕ישׁוּ כֹּ֖ל מְצוּלֹ֣ות יְאֹ֑ר וְהוּרַד֙ גְּאֹ֣ון אַשּׁ֔וּר וְשֵׁ֥בֶט מִצְרַ֖יִם יָסֽוּר׃

זכריה 10:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבר בים צרה והכה בים גלים והבישו כל מצולות יאר והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור׃

Links
Zechariah 10:11Zechariah 10:11 Text AnalysisZechariah 10:11 InterlinearZechariah 10:11 MultilingualZechariah 10:11 TSKZechariah 10:11 Cross ReferencesZechariah 10:11 Bible HubZechariah 10:11 Biblia ParalelaZechariah 10:11 Chinese BibleZechariah 10:11 French BibleZechariah 10:11 German Bible

Bible Hub
Zechariah 10:10
Top of Page
Top of Page