Zechariah 10:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֧יForConj
8655 [e]hat-tə-rā-p̄îmהַתְּרָפִ֣יםthe idolsNoun
1696 [e]dib-bə-rū-דִּבְּרוּ־have spokenVerb
205 [e]’ā-wen,אָ֗וֶןvanityNoun
7080 [e]wə-haq-qō-ws-mîmוְהַקּֽוֹסְמִים֙and the divinersVerb
2372 [e]ḥā-zūחָ֣זוּhave seenVerb
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶרa lieNoun
2472 [e]wa-ḥă-lō-mō-wṯוַֽחֲלֹמוֹת֙and dreamsNoun
7723 [e]haš-šā-wהַשָּׁ֣ואFALSENoun
1696 [e]yə-ḏab-bê-rū,יְדַבֵּ֔רוּhave toldVerb
1892 [e]he-ḇelהֶ֖בֶלin vainNoun
5162 [e]yə-na-ḥê-mūn;יְנַֽחֵמ֑וּןthey comfortVerb
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּן֙thusAdj
5265 [e]nā-sə-‘ūנָסְע֣וּthey went their wayVerb
3644 [e]ḵə-mōw-כְמוֹ־asAdv
6629 [e]ṣōn,צֹ֔אןa flockNoun
6031 [e]ya-‘ă-nūיַעֲנ֖וּthey were troubledVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
7462 [e]rō-‘eh.רֹעֶֽה׃do [there was] shepherdVerb
  פ -  
Hebrew Texts
זכריה 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֧י הַתְּרָפִ֣ים דִּבְּרוּ־אָ֗וֶן וְהַקֹּֽוסְמִים֙ חָ֣זוּ שֶׁ֔קֶר וַֽחֲלֹמֹות֙ הַשָּׁ֣וא יְדַבֵּ֔רוּ הֶ֖בֶל יְנַֽחֵמ֑וּן עַל־כֵּן֙ נָסְע֣וּ כְמֹו־צֹ֔אן יַעֲנ֖וּ כִּֽי־אֵ֥ין רֹעֶֽה׃ פ

זכריה 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי התרפים דברו־און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על־כן נסעו כמו־צאן יענו כי־אין רעה׃ פ

Links
Zechariah 10:2Zechariah 10:2 Text AnalysisZechariah 10:2 InterlinearZechariah 10:2 MultilingualZechariah 10:2 TSKZechariah 10:2 Cross ReferencesZechariah 10:2 Bible HubZechariah 10:2 Biblia ParalelaZechariah 10:2 Chinese BibleZechariah 10:2 French BibleZechariah 10:2 German Bible

Bible Hub
Zechariah 10:1
Top of Page
Top of Page