καθελὼν
Englishman's Concordance
καθελὼν (kathelōn) — 3 Occurrences

Mark 15:46 V-APA-NMS
GRK: ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν
NAS: cloth, took Him down, wrapped
KJV: and took him down, and wrapped
INT: having bought a linen cloth having taken down him he wrapped [him] in

Luke 23:53 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ
NAS: And he took it down and wrapped
KJV: he took it down, and wrapped it
INT: And having taken it down he wrapped it

Acts 13:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ
NAS: When He had destroyed seven nations
KJV: And when he had destroyed seven
INT: And having destroyed nations seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page