lə·śā·rê·nū
Englishman's Concordance
lə·śā·rê·nū — 2 Occurrences

Nehemiah 9:32
HEB: מְ֠צָאַתְנוּ לִמְלָכֵ֨ינוּ לְשָׂרֵ֧ינוּ וּלְכֹהֲנֵ֛ינוּ וְלִנְבִיאֵ֥נוּ
NAS: upon us, our kings, our princes, our priests,
KJV: upon us, on our kings, on our princes, and on our priests,
INT: has come our kings our princes our priests our prophets

Daniel 9:8
HEB: הַפָּנִ֔ים לִמְלָכֵ֥ינוּ לְשָׂרֵ֖ינוּ וְלַאֲבֹתֵ֑ינוּ אֲשֶׁ֥ר
NAS: to our kings, our princes and our fathers,
KJV: to our kings, to our princes, and to our fathers,
INT: Open to our kings our princes and our fathers because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8269
421 Occurrences


’ā·lep̄ — 1 Occ.
bə·śā·rîm — 1 Occ.
haś·śār — 14 Occ.
haś·śā·rîm — 33 Occ.
lə·śar — 5 Occ.
lə·śā·rāw — 1 Occ.
lə·śā·rê — 6 Occ.
lə·śā·re·hā — 1 Occ.
lə·śā·rê·nū — 2 Occ.
lə·śā·rîm — 1 Occ.
miś·śar — 1 Occ.
miś·śā·rê — 5 Occ.
rê·nū — 1 Occ.
rîm — 6 Occ.
śar- — 85 Occ.
śā·ray — 1 Occ.
śā·rāw — 12 Occ.
śā·ra·yiḵ — 1 Occ.
śar·ḵem — 1 Occ.
śā·rê — 132 Occ.
śā·re·hā — 10 Occ.
śā·rê·hem — 5 Occ.
śā·rê·nū — 3 Occ.
śā·rîm — 14 Occ.
ū·lə·śār — 1 Occ.
ū·lə·śā·rê — 3 Occ.
ū·lə·śā·rîm — 1 Occ.
wə·haś·śā·rîm — 14 Occ.
wə·laś·śā·rîm — 1 Occ.
wə·śar- — 4 Occ.
wə·śā·ray — 1 Occ.
wə·śā·rāw — 11 Occ.
wə·śā·ra·yiḵ — 2 Occ.
wə·śā·rê — 32 Occ.
wə·śā·rê·ḵem — 1 Occ.
wə·śā·re·hā — 2 Occ.
wə·śā·rê·hem — 1 Occ.
wə·śā·rê·nū — 1 Occ.
wə·śā·rîm — 4 Occ.
Additional Entries
bə·ši·qă·ṯō·wṯ — 1 Occ.
haš·šō·qeṯ — 1 Occ.
’ā·lep̄ — 1 Occ.
bə·śā·rîm — 1 Occ.
haś·śār — 14 Occ.
haś·śā·rîm — 33 Occ.
lə·śar — 5 Occ.
lə·śā·rāw — 1 Occ.
lə·śā·rê — 6 Occ.
lə·śā·re·hā — 1 Occ.
lə·śā·rîm — 1 Occ.
miś·śar — 1 Occ.
miś·śā·rê — 5 Occ.
rê·nū — 1 Occ.
rîm — 6 Occ.
śar- — 85 Occ.
śā·ray — 1 Occ.
śā·rāw — 12 Occ.
śā·ra·yiḵ — 1 Occ.
śar·ḵem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page