1 Chronicles 21:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]lêḵלֵךְ֩GoVerb
1696 [e]wə-ḏib-bar-tāוְדִבַּרְתָּ֨and tellVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֜ידDavidNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORD youNoun
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֕וֹשׁthreeNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יI [am]Pro
5186 [e]nō-ṭehנֹטֶ֣הofferVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵā;עָלֶ֑יךָ.. .. ..Prep
977 [e]bə-ḥar-בְּחַר־[things] chooseVerb
  lə-ḵāלְךָ֛to youPrep
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֥תoneAdj
2007 [e]mê-hên-nāhמֵהֵ֖נָּהof themPro
6213 [e]wə-’e-‘ĕ-śeh-וְאֶֽעֱשֶׂה־that I may doVerb
  lāḵ.לָּֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֵךְ֩ וְדִבַּרְתָּ֨ אֶל־דָּוִ֜יד לֵאמֹ֗ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה שָׁלֹ֕ושׁ אֲנִ֖י נֹטֶ֣ה עָלֶ֑יךָ בְּחַר־לְךָ֛ אַחַ֥ת מֵהֵ֖נָּה וְאֶֽעֱשֶׂה־לָּֽךְ׃

דברי הימים א 21:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לך ודברת אל־דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך בחר־לך אחת מהנה ואעשה־לך׃

Links
1 Chronicles 21:101 Chronicles 21:10 Text Analysis1 Chronicles 21:10 Interlinear1 Chronicles 21:10 Multilingual1 Chronicles 21:10 TSK1 Chronicles 21:10 Cross References1 Chronicles 21:10 Bible Hub1 Chronicles 21:10 Biblia Paralela1 Chronicles 21:10 Chinese Bible1 Chronicles 21:10 French Bible1 Chronicles 21:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:9
Top of Page
Top of Page