1 Chronicles 21:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֤ידDavidNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֙JoabNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יthe rulersNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םof the peopleNoun
1980 [e]lə-ḵū,לְכ֗וּGoVerb
5608 [e]sip̄-rūסִפְרוּ֙numberVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
  mib-bə-’êrמִבְּאֵ֥רfromPrep
884 [e]še-ḇa‘שֶׁ֖בַעBeershebaNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
1835 [e]dān;דָּ֑ןDanNoun
935 [e]wə-hā-ḇî-’ūוְהָבִ֣יאוּand bringVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יof them unto mePrep
3045 [e]wə-’ê-ḏə-‘āhוְאֵדְעָ֖הthat I may knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4557 [e]mis-pā-rām.מִסְפָּרָֽם׃the numberNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֤יד אֶל־יֹואָב֙ וְאֶל־שָׂרֵ֣י הָעָ֔ם לְכ֗וּ סִפְרוּ֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל מִבְּאֵ֥ר שֶׁ֖בַע וְעַד־דָּ֑ן וְהָבִ֣יאוּ אֵלַ֔י וְאֵדְעָ֖ה אֶת־מִסְפָּרָֽם׃

דברי הימים א 21:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דויד אל־יואב ואל־שרי העם לכו ספרו את־ישראל מבאר שבע ועד־דן והביאו אלי ואדעה את־מספרם׃

Links
1 Chronicles 21:21 Chronicles 21:2 Text Analysis1 Chronicles 21:2 Interlinear1 Chronicles 21:2 Multilingual1 Chronicles 21:2 TSK1 Chronicles 21:2 Cross References1 Chronicles 21:2 Bible Hub1 Chronicles 21:2 Biblia Paralela1 Chronicles 21:2 Chinese Bible1 Chronicles 21:2 French Bible1 Chronicles 21:2 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:1
Top of Page
Top of Page