1 Chronicles 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵי֙and the sonsNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hū,יֹאשִׁיָּ֔הוּof Josiah [were]Noun
1060 [e]hab-bə-ḵō-wrהַבְּכוֹר֙the firstbornNoun
3110 [e]yō-w-ḥā-nān,יוֹחָנָ֔ןJohananNoun
8145 [e]haš-šê-nîהַשֵּׁנִ֖יthe secondNoun
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîm;יְהוֹיָקִ֑יםthe JehoiakimNoun
7992 [e]haš-šə-li-šîהַשְּׁלִשִׁי֙thirdAdj
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hū,צִדְקִיָּ֔הוּthe ZedekiahNoun
7243 [e]hā-rə-ḇî-‘îהָרְבִיעִ֖יfourthAdj
7967 [e]šal-lūm.שַׁלּֽוּם׃ShallumNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵי֙ יֹאשִׁיָּ֔הוּ הַבְּכֹור֙ יֹוחָנָ֔ן הַשֵּׁנִ֖י יְהֹויָקִ֑ים הַשְּׁלִשִׁי֙ צִדְקִיָּ֔הוּ הָרְבִיעִ֖י שַׁלּֽוּם׃

דברי הימים א 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום׃

Links
1 Chronicles 3:151 Chronicles 3:15 Text Analysis1 Chronicles 3:15 Interlinear1 Chronicles 3:15 Multilingual1 Chronicles 3:15 TSK1 Chronicles 3:15 Cross References1 Chronicles 3:15 Bible Hub1 Chronicles 3:15 Biblia Paralela1 Chronicles 3:15 Chinese Bible1 Chronicles 3:15 French Bible1 Chronicles 3:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:14
Top of Page
Top of Page