1 Chronicles 3:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵי֙and the sonsNoun
3204 [e]yə-ḵā-nə-yāhיְכָנְיָ֣הof JeconiahNoun
617 [e]’as-sir,אַסִּ֔רAssirNoun
7597 [e]šə-’al-tî-’êlשְׁאַלְתִּיאֵ֖לSalathielNoun
1121 [e]bə-nōw.בְּנֽוֹ׃his sonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵי֙ יְכָנְיָ֣ה אַסִּ֔ר שְׁאַלְתִּיאֵ֖ל בְּנֹֽו׃

דברי הימים א 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו׃

Links
1 Chronicles 3:171 Chronicles 3:17 Text Analysis1 Chronicles 3:17 Interlinear1 Chronicles 3:17 Multilingual1 Chronicles 3:17 TSK1 Chronicles 3:17 Cross References1 Chronicles 3:17 Bible Hub1 Chronicles 3:17 Biblia Paralela1 Chronicles 3:17 Chinese Bible1 Chronicles 3:17 French Bible1 Chronicles 3:17 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:16
Top of Page
Top of Page