1 Kings 2:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֖יתָand DoVerb
2451 [e]kə-ḥā-ḵə-mā-ṯe-ḵā;כְּחָכְמָתֶ֑ךָaccording to your wisdomNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3381 [e]ṯō-w-rêḏתוֹרֵ֧דdo go downVerb
7872 [e]śê-ḇā-ṯōwשֵׂיבָת֛וֹhis hoar headNoun
7965 [e]bə-šā-lōmבְּשָׁלֹ֖םin peaceNoun
7585 [e]šə-’ōl.שְׁאֹֽל׃to the engraveNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 2:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָשִׂ֖יתָ כְּחָכְמָתֶ֑ךָ וְלֹֽא־תֹורֵ֧ד שֵׂיבָתֹ֛ו בְּשָׁלֹ֖ם שְׁאֹֽל׃ ס

מלכים א 2:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועשית כחכמתך ולא־תורד שיבתו בשלם שאל׃ ס

Links
1 Kings 2:61 Kings 2:6 Text Analysis1 Kings 2:6 Interlinear1 Kings 2:6 Multilingual1 Kings 2:6 TSK1 Kings 2:6 Cross References1 Kings 2:6 Bible Hub1 Kings 2:6 Biblia Paralela1 Kings 2:6 Chinese Bible1 Kings 2:6 French Bible1 Kings 2:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:5
Top of Page
Top of Page