1 Kings 20:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָב֙AhabNoun
4310 [e]bə-mî,בְּמִ֔יBy whomPro
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he saidVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5288 [e]bə-na-‘ă-rêבְּנַעֲרֵ֖יBy the youngNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יof the princesNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nō-wṯ;הַמְּדִינ֑וֹתof the provincesNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֛אמֶרThen he saidVerb
4310 [e]mî-מִֽי־WhoPro
631 [e]ye’-sōrיֶאְסֹ֥רshall orderVerb
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָ֖הthe battleNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרAnd he answeredVerb
859 [e]’āt-tāh.אָֽתָּה׃youPro
Hebrew Texts
מלכים א 20:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר אַחְאָב֙ בְּמִ֔י וַיֹּ֙אמֶר֙ כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֔ה בְּנַעֲרֵ֖י שָׂרֵ֣י הַמְּדִינֹ֑ות וַיֹּ֛אמֶר מִֽי־יֶאְסֹ֥ר הַמִּלְחָמָ֖ה וַיֹּ֥אמֶר אָֽתָּה׃

מלכים א 20:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אחאב במי ויאמר כה־אמר יהוה בנערי שרי המדינות ויאמר מי־יאסר המלחמה ויאמר אתה׃

Links
1 Kings 20:141 Kings 20:14 Text Analysis1 Kings 20:14 Interlinear1 Kings 20:14 Multilingual1 Kings 20:14 TSK1 Kings 20:14 Cross References1 Kings 20:14 Bible Hub1 Kings 20:14 Biblia Paralela1 Kings 20:14 Chinese Bible1 Kings 20:14 French Bible1 Kings 20:14 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:13
Top of Page
Top of Page