1 Kings 22:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֖וּAnd they continuedVerb
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֣שׁthreeNoun
8141 [e]šā-nîm;שָׁנִ֑יםyearsNoun
369 [e]’ênאֵ֚יןoutsidePrt
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֔הwarNoun
996 [e]bênבֵּ֥יןbetweenPrep
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֖םSyriaNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 22:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשְׁב֖וּ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֑ים אֵ֚ין מִלְחָמָ֔ה בֵּ֥ין אֲרָ֖ם וּבֵ֥ין יִשְׂרָאֵֽל׃ פ

מלכים א 22:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל׃ פ

Links
1 Kings 22:11 Kings 22:1 Text Analysis1 Kings 22:1 Interlinear1 Kings 22:1 Multilingual1 Kings 22:1 TSK1 Kings 22:1 Cross References1 Kings 22:1 Bible Hub1 Kings 22:1 Biblia Paralela1 Kings 22:1 Chinese Bible1 Kings 22:1 French Bible1 Kings 22:1 German Bible

Bible Hub
1 Kings 21:29
Top of Page
Top of Page