1 Kings 3:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הbeholdPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֖יתִיI have doneVerb
1697 [e]kiḏ-ḇā-re-ḵā;כִּדְבָרֶ֑יךָaccording to your wordsNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣ה ׀seePrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI have givenVerb
  lə-ḵā,לְךָ֗toPrep
3820 [e]lêḇלֵ֚בa heart youNoun
2450 [e]ḥā-ḵāmחָכָ֣םwiseAdj
995 [e]wə-nā-ḇō-wn,וְנָב֔וֹןand an understandingVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רso thatPrt
3644 [e]kā-mō-w-ḵāכָּמ֙וֹךָ֙like youAdv
3808 [e]lō-לֹא־noneAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הthere wasVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָbeforeNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-re-ḵāוְאַחֲרֶ֖יךָand after youAdv
3808 [e]lō-לֹא־neitherAdv
6965 [e]yā-qūmיָק֥וּםyou shall any ariseVerb
3644 [e]kā-mō-w-ḵā.כָּמֽוֹךָ׃like to youAdv
Hebrew Texts
מלכים א 3:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֥ה עָשִׂ֖יתִי כִּדְבָרֶ֑יךָ הִנֵּ֣ה ׀ נָתַ֣תִּי לְךָ֗ לֵ֚ב חָכָ֣ם וְנָבֹ֔ון אֲשֶׁ֤ר כָּמֹ֙וךָ֙ לֹא־הָיָ֣ה לְפָנֶ֔יךָ וְאַחֲרֶ֖יךָ לֹא־יָק֥וּם כָּמֹֽוךָ׃

מלכים א 3:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה עשיתי כדבריך הנה ׀ נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא־היה לפניך ואחריך לא־יקום כמוך׃

Links
1 Kings 3:121 Kings 3:12 Text Analysis1 Kings 3:12 Interlinear1 Kings 3:12 Multilingual1 Kings 3:12 TSK1 Kings 3:12 Cross References1 Kings 3:12 Bible Hub1 Kings 3:12 Biblia Paralela1 Kings 3:12 Chinese Bible1 Kings 3:12 French Bible1 Kings 3:12 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:11
Top of Page
Top of Page