1 Samuel 25:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
1293 [e]hab-bə-rā-ḵāhהַבְּרָכָ֣הblessingNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
935 [e]hê-ḇîהֵבִ֥יאhas broughtVerb
8198 [e]šip̄-ḥā-ṯə-ḵāשִׁפְחָתְךָ֖your handmaidNoun
113 [e]la-ḏō-nî;לַֽאדֹנִ֑יto my lordNoun
5414 [e]wə-nit-tə-nāhוְנִתְּנָה֙and let it even be givenVerb
5288 [e]lan-nə-‘ā-rîm,לַנְּעָרִ֔יםto the youngNoun
1980 [e]ham-miṯ-hal-lə-ḵîmהַמִּֽתְהַלְּכִ֖יםthat followVerb
7272 [e]bə-raḡ-lêבְּרַגְלֵ֥י.. .. ..Noun
113 [e]’ă-ḏō-nî.אֲדֹנִֽי׃my lordNoun
Hebrew Texts
שמואל א 25:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּה֙ הַבְּרָכָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁר־הֵבִ֥יא שִׁפְחָתְךָ֖ לַֽאדֹנִ֑י וְנִתְּנָה֙ לַנְּעָרִ֔ים הַמִּֽתְהַלְּכִ֖ים בְּרַגְלֵ֥י אֲדֹנִֽי׃

שמואל א 25:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הברכה הזאת אשר־הביא שפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני׃

Links
1 Samuel 25:271 Samuel 25:27 Text Analysis1 Samuel 25:27 Interlinear1 Samuel 25:27 Multilingual1 Samuel 25:27 TSK1 Samuel 25:27 Cross References1 Samuel 25:27 Bible Hub1 Samuel 25:27 Biblia Paralela1 Samuel 25:27 Chinese Bible1 Samuel 25:27 French Bible1 Samuel 25:27 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:26
Top of Page
Top of Page