1 Samuel 25:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand noAdv
1961 [e]ṯih-yehתִהְיֶ֣הshall beVerb
2063 [e]zōṯזֹ֣את ׀That thisPro
  lə-ḵāלְךָ֡toPrep
6330 [e]lə-p̄ū-qāhלְפוּקָה֩griefNoun
4383 [e]ū-lə-miḵ-šō-wlוּלְמִכְשׁ֨וֹלnor offenseNoun
3820 [e]lêḇלֵ֜בof heartNoun
113 [e]la-ḏō-nî,לַאדֹנִ֗יto my lordNoun
8210 [e]wə-liš-pāḵ-וְלִשְׁפָּךְ־and either that you have shedVerb
1818 [e]dāmדָּם֙bloodNoun
2600 [e]ḥin-nām,חִנָּ֔םcauselessAdv
3467 [e]ū-lə-hō-wō-šî-a‘וּלְהוֹשִׁ֥יעַand has avengedVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֖יor that my lordNoun
  lōw;ל֑וֹtoPrep
3190 [e]wə-hê-ṭiḇוְהֵיטִ֤בbut shall have dealt wellVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙when the LORDNoun
113 [e]la-ḏō-nî,לַֽאדֹנִ֔יwith my lordNoun
2142 [e]wə-zā-ḵar-tāוְזָכַרְתָּ֖then rememberVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
519 [e]’ă-mā-ṯe-ḵā.אֲמָתֶֽךָ׃your handmaidNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 25:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֣א תִהְיֶ֣ה זֹ֣את ׀ לְךָ֡ לְפוּקָה֩ וּלְמִכְשֹׁ֨ול לֵ֜ב לַאדֹנִ֗י וְלִשְׁפָּךְ־דָּם֙ חִנָּ֔ם וּלְהֹושִׁ֥יעַ אֲדֹנִ֖י לֹ֑ו וְהֵיטִ֤ב יְהוָה֙ לַֽאדֹנִ֔י וְזָכַרְתָּ֖ אֶת־אֲמָתֶֽךָ׃ ס

שמואל א 25:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא תהיה זאת ׀ לך לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפך־דם חנם ולהושיע אדני לו והיטב יהוה לאדני וזכרת את־אמתך׃ ס

Links
1 Samuel 25:311 Samuel 25:31 Text Analysis1 Samuel 25:31 Interlinear1 Samuel 25:31 Multilingual1 Samuel 25:31 TSK1 Samuel 25:31 Cross References1 Samuel 25:31 Bible Hub1 Samuel 25:31 Biblia Paralela1 Samuel 25:31 Chinese Bible1 Samuel 25:31 French Bible1 Samuel 25:31 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:30
Top of Page
Top of Page