1 Samuel 9:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲל֖וּAnd they went upVerb
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירinto the cityNoun
1992 [e]hêm-māh,הֵ֗מָּהwhen theyPro
935 [e]bā-’îmבָּאִים֙As they cameVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְintoNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירinto the cityNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵל֙SamuelNoun
3318 [e]yō-ṣêיֹצֵ֣אcame outVerb
7122 [e]liq-rā-ṯām,לִקְרָאתָ֔םout toward themVerb
5927 [e]la-‘ă-lō-wṯלַעֲל֖וֹתfor to go upVerb
1116 [e]hab-bā-māh.הַבָּמָֽה׃to the high placeNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 9:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲל֖וּ הָעִ֑יר הֵ֗מָּה בָּאִים֙ בְּתֹ֣וךְ הָעִ֔יר וְהִנֵּ֤ה שְׁמוּאֵל֙ יֹצֵ֣א לִקְרָאתָ֔ם לַעֲלֹ֖ות הַבָּמָֽה׃ ס

שמואל א 9:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יצא לקראתם לעלות הבמה׃ ס

Links
1 Samuel 9:141 Samuel 9:14 Text Analysis1 Samuel 9:14 Interlinear1 Samuel 9:14 Multilingual1 Samuel 9:14 TSK1 Samuel 9:14 Cross References1 Samuel 9:14 Bible Hub1 Samuel 9:14 Biblia Paralela1 Samuel 9:14 Chinese Bible1 Samuel 9:14 French Bible1 Samuel 9:14 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:13
Top of Page
Top of Page