2 Chronicles 18:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֤ןhas putVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַspiritNoun
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶרa lyingNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֖יin the mouthNoun
5030 [e]nə-ḇî-’e-ḵāנְבִיאֶ֣יךָyour prophetsNoun
428 [e]’êl-leh;אֵ֑לֶּהof thesePro
3068 [e]Yah-weh,וַֽיהוָ֔הthe LORDNoun
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רhas spokenVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֖יךָagainstPrep
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃evilAdj
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה הִנֵּ֨ה נָתַ֤ן יְהוָה֙ ר֣וּחַ שֶׁ֔קֶר בְּפִ֖י נְבִיאֶ֣יךָ אֵ֑לֶּה וַֽיהוָ֔ה דִּבֶּ֥ר עָלֶ֖יךָ רָעָֽה׃ ס

דברי הימים ב 18:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה׃ ס

Links
2 Chronicles 18:222 Chronicles 18:22 Text Analysis2 Chronicles 18:22 Interlinear2 Chronicles 18:22 Multilingual2 Chronicles 18:22 TSK2 Chronicles 18:22 Cross References2 Chronicles 18:22 Bible Hub2 Chronicles 18:22 Biblia Paralela2 Chronicles 18:22 Chinese Bible2 Chronicles 18:22 French Bible2 Chronicles 18:22 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:21
Top of Page
Top of Page