2 Chronicles 25:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֙תֶר֙Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
558 [e]’ă-maṣ-yā-hū,אֲמַצְיָ֔הוּof AmaziahNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִ֖יםfirstAdj
314 [e]wə-hā-’a-ḥă-rō-w-nîm;וְהָאַחֲרוֹנִ֑יםand lastAdj
3808 [e]hă-lōהֲלֹא֙they notAdv
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbeholdAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֔ים[are] writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֥פֶרthe bookNoun
4428 [e]mal-ḵê-מַלְכֵי־of the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êl.וְיִשְׂרָאֵֽל׃and IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י אֲמַצְיָ֔הוּ הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹונִ֑ים הֲלֹא֙ הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַל־סֵ֥פֶר מַלְכֵי־יְהוּדָ֖ה וְיִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 25:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אמציהו הראשנים והאחרונים הלא הנם כתובים על־ספר מלכי־יהודה וישראל׃

Links
2 Chronicles 25:262 Chronicles 25:26 Text Analysis2 Chronicles 25:26 Interlinear2 Chronicles 25:26 Multilingual2 Chronicles 25:26 TSK2 Chronicles 25:26 Cross References2 Chronicles 25:26 Bible Hub2 Chronicles 25:26 Biblia Paralela2 Chronicles 25:26 Chinese Bible2 Chronicles 25:26 French Bible2 Chronicles 25:26 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:25
Top of Page
Top of Page