2 Chronicles 34:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]ū-ḇə-hō-w-ṣî-’āmוּבְהוֹצִיאָ֣םwhen they brought outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄,הַכֶּ֔סֶףthe moneyNoun
935 [e]ham-mū-ḇāהַמּוּבָ֖אthat was brought intoVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתinto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
4672 [e]mā-ṣāמָצָא֙foundVerb
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֣הוּHilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5612 [e]sê-p̄erסֵ֥פֶרa bookNoun
8451 [e]tō-w-raṯ-תּֽוֹרַת־of the lawNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־[given] byNoun
4872 [e]mō-šeh.מֹשֶֽׁה׃MosesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְהֹוצִיאָ֣ם אֶת־הַכֶּ֔סֶף הַמּוּבָ֖א בֵּ֣ית יְהוָ֑ה מָצָא֙ חִלְקִיָּ֣הוּ הַכֹּהֵ֔ן אֶת־סֵ֥פֶר תֹּֽורַת־יְהוָ֖ה בְּיַד־מֹשֶֽׁה׃

דברי הימים ב 34:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובהוציאם את־הכסף המובא בית יהוה מצא חלקיהו הכהן את־ספר תורת־יהוה ביד־משה׃

Links
2 Chronicles 34:142 Chronicles 34:14 Text Analysis2 Chronicles 34:14 Interlinear2 Chronicles 34:14 Multilingual2 Chronicles 34:14 TSK2 Chronicles 34:14 Cross References2 Chronicles 34:14 Bible Hub2 Chronicles 34:14 Biblia Paralela2 Chronicles 34:14 Chinese Bible2 Chronicles 34:14 French Bible2 Chronicles 34:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:13
Top of Page
Top of Page