2 Chronicles 7:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]wa-hă-qî-mō-w-ṯî,וַהֲקִ֣ימוֹתִ֔יThen will I establishVerb
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֣אthe throneNoun
4438 [e]mal-ḵū-ṯe-ḵā;מַלְכוּתֶ֑ךָof your kingdomNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רaccording asPrt
3772 [e]kā-rat-tî,כָּרַ֗תִּיas I covenantedVerb
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֤ידwith DavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֙יךָ֙your fatherNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3772 [e]yik-kā-rêṯיִכָּרֵ֤תdo failVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to youPrep
376 [e]’îš,אִ֔ישׁa manNoun
4910 [e]mō-wō-šêlמוֹשֵׁ֖ל[to be] rulerVerb
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַהֲקִ֣ימֹותִ֔י אֵ֖ת כִּסֵּ֣א מַלְכוּתֶ֑ךָ כַּאֲשֶׁ֣ר כָּרַ֗תִּי לְדָוִ֤יד אָבִ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר לֹֽא־יִכָּרֵ֤ת לְךָ֙ אִ֔ישׁ מֹושֵׁ֖ל בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והקימותי את כסא מלכותך כאשר כרתי לדויד אביך לאמר לא־יכרת לך איש מושל בישראל׃

Links
2 Chronicles 7:182 Chronicles 7:18 Text Analysis2 Chronicles 7:18 Interlinear2 Chronicles 7:18 Multilingual2 Chronicles 7:18 TSK2 Chronicles 7:18 Cross References2 Chronicles 7:18 Bible Hub2 Chronicles 7:18 Biblia Paralela2 Chronicles 7:18 Chinese Bible2 Chronicles 7:18 French Bible2 Chronicles 7:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:17
Top of Page
Top of Page