2 Kings 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֖תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
2148 [e]zə-ḵar-yāh;זְכַרְיָ֑הof ZachariahNoun
2009 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbehold [are]Prt
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםthey writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֖תֶר דִּבְרֵ֣י זְכַרְיָ֑ה הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי זכריה הנם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
2 Kings 15:112 Kings 15:11 Text Analysis2 Kings 15:11 Interlinear2 Kings 15:11 Multilingual2 Kings 15:11 TSK2 Kings 15:11 Cross References2 Kings 15:11 Bible Hub2 Kings 15:11 Biblia Paralela2 Kings 15:11 Chinese Bible2 Kings 15:11 French Bible2 Kings 15:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:10
Top of Page
Top of Page