2 Kings 19:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןBecausePrep
7264 [e]hiṯ-rag-gez-ḵāהִתְרַגֶּזְךָ֣your rageVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יagainst mePrep
7600 [e]wə-ša-’ă-nan-ḵāוְשַׁאֲנַנְךָ֖and your tumultAdj
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֣הhas come upVerb
241 [e]ḇə-’ā-zə-nāy;בְאָזְנָ֑יinto my earsNoun
7760 [e]wə-śam-tîוְשַׂמְתִּ֨יtherefore I will putVerb
2397 [e]ḥa-ḥîחַחִ֜יmy hookNoun
639 [e]bə-’ap-pe-ḵā,בְּאַפֶּ֗ךָin your noseNoun
4964 [e]ū-miṯ-gîוּמִתְגִּי֙and my bridleNoun
8193 [e]biś-p̄ā-ṯe-ḵā,בִּשְׂפָתֶ֔יךָin your lipsNoun
7725 [e]wa-hă-ši-ḇō-ṯî-ḵā,וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָand I will turn you backVerb
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֖רֶךְby the wayNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־by thatPrt
935 [e]bā-ṯāבָּ֥אתָyou cameVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 19:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֚עַן הִתְרַגֶּזְךָ֣ אֵלַ֔י וְשַׁאֲנַנְךָ֖ עָלָ֣ה בְאָזְנָ֑י וְשַׂמְתִּ֨י חַחִ֜י בְּאַפֶּ֗ךָ וּמִתְגִּי֙ בִּשְׂפָתֶ֔יךָ וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָ בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁר־בָּ֥אתָ בָּֽהּ׃

מלכים ב 19:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשבתיך בדרך אשר־באת בה׃

Links
2 Kings 19:282 Kings 19:28 Text Analysis2 Kings 19:28 Interlinear2 Kings 19:28 Multilingual2 Kings 19:28 TSK2 Kings 19:28 Cross References2 Kings 19:28 Bible Hub2 Kings 19:28 Biblia Paralela2 Kings 19:28 Chinese Bible2 Kings 19:28 French Bible2 Kings 19:28 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:27
Top of Page
Top of Page