Daniel 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5103 [e]nə-harנְהַ֣רstreamNoun
1768 [e]dî-דִּי־forasmuchPrt
5135 [e]nūr,נ֗וּרof fireNoun
5047 [e]nā-ḡêḏנָגֵ֤דissuedVerb
5312 [e]wə-nā-p̄êqוְנָפֵק֙and came forthVerb
4481 [e]min-מִן־fromPrep
6925 [e]qo-ḏā-mō-w-hî,קֳדָמ֔וֹהִיbeforePrep
506 [e]’e-lep̄אֶ֤לֶףthousandNoun
  [’al-p̄a-yim[אַלְפַיִם -  
  ḵ]כ] -  
506 [e](’al-p̄în(אַלְפִין֙thousandsNoun
  q)ק) -  
8120 [e]yə-šam-mə-šūn-nêh,יְשַׁמְּשׁוּנֵּ֔הּministeredVerb
7240 [e]wə-rib-bōwוְרִבּ֥וֹand ten thousand times ten thousandNoun
  [rab-bə-wān[רַבְּוָן -  
  ḵ]כ] -  
7240 [e](riḇ-ḇān(רִבְבָ֖ןand ten thousand times ten thousandNoun
  q)ק) -  
6925 [e]qā-ḏā-mō-w-hîקָֽדָמ֣וֹהִיbeforePrep
6966 [e]yə-qū-mūn;יְקוּמ֑וּןstoodVerb
1780 [e]dî-nāדִּינָ֥אthe judgmentNoun
3488 [e]yə-ṯiḇיְתִ֖בwas setVerb
5609 [e]wə-sip̄-rînוְסִפְרִ֥יןand the booksNoun
6606 [e]pə-ṯî-ḥū.פְּתִֽיחוּ׃were openedVerb
Hebrew Texts
דניאל 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נְהַ֣ר דִּי־נ֗וּר נָגֵ֤ד וְנָפֵק֙ מִן־קֳדָמֹ֔והִי אֶ֤לֶף [אַלְפַיִם כ] (אַלְפִין֙ ק) יְשַׁמְּשׁוּנֵּ֔הּ וְרִבֹּ֥ו [רַבְּוָן כ] (רִבְבָ֖ן ק) קָֽדָמֹ֣והִי יְקוּמ֑וּן דִּינָ֥א יְתִ֖ב וְסִפְרִ֥ין פְּתִֽיחוּ׃

דניאל 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נהר די־נור נגד ונפק מן־קדמוהי אלף [אלפים כ] (אלפין ק) ישמשונה ורבו [רבון כ] (רבבן ק) קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃

Links
Daniel 7:10Daniel 7:10 Text AnalysisDaniel 7:10 InterlinearDaniel 7:10 MultilingualDaniel 7:10 TSKDaniel 7:10 Cross ReferencesDaniel 7:10 Bible HubDaniel 7:10 Biblia ParalelaDaniel 7:10 Chinese BibleDaniel 7:10 French BibleDaniel 7:10 German Bible

Bible Hub
Daniel 7:9
Top of Page
Top of Page